فانوس

وب سایت شخصی محمد شاکری موحد

گزارش برنامه هزار کرمان

فرستادن به ایمیل چاپ

هدف برنامه: صعود قله 4500 متری هزار – بازدید از شهر کرمان

شروع برنامه: غروب پنجشنبه 12 آذر ماه

پایان برنامه: صبح دوشنبه 16 آذر ماه

وسیله نقلیه: قطار و ماشین سواری

هزینه برنامه: 500 هزار ریال

 

شرح:

غروب پنجشنبه به اتفاق 5 نفر از دوستان (آقایان علیرضا شیخ نژاد، سعید کریمی، حسین قربانی، ابراهیم مقدم و شاهرخ کرمی) در ایستگاه محمدیه به قطار تهران – کرمان سوار شدیم.

 

 

 

 

ادامه مطلب...

صفحه 3 از 3